Menu
Nákupný košík

Kontakty

+420 775 55 66 99
Názov firmy: DD PNEU s.r.o.
Adresa: Vinohradská 1004
69155 Moravská Nová Ves
IČ: 26904195
DIČ: CZ26904195
Číslo účtu: ČSOB Skalica
4005649966/7500
IBAN: SK97 7500 0000 0040 0564 9966
BIC kód / SWIFT: CEKOSKBX
Spoločnosť DD PNEU s.r.o. je zapísaná v OR vedenom KS v Brne, oddiel C, vložka 44363

Kde nás nájdete

Maloobchod DD PNEU SK
Vinohradská 1004
69155 Moravská Nová Ves
Telefón
+420 775 55 66 99